Soil pH Moisture Meter

Alat Uji Tanah 4in1 (pH, Kadar Air, Cahaya & Suhu) AMT300

Alat Uji Tanah 4in1 (pH, Kadar Air, Cahaya & Suhu) AMT300 Memulai usaha bercocok tanam dengan lahan yang sempit ataupun luas sangat penting untuk mengecek kualitas tanah itu sendiri dimulai dari kadar pH tanah, kelembaban kadar air ( perairan dari lahan tsb ), Kadar cahaya dan suhu tanah. Sebetulnya masih banyak parameter yang diuji apabila anda betul-betul memperhatikan kualitas tanah …

Read More »